Maxireach logotype
Användarnamn:
Lösenord:
menu:products

Kalkyl (symboliska exempel)

Traditionella metoder - Vad betalar ni för att förbättra, utbilda och utveckla era relationer?

  Personal Kunder Återförsäljare
Antal personer
Antal timmar/tillfälle
Antal tillfällen/år
Restid/person (timmar)
Resekostnad/person (tex bensin)
Lönekostnad/timme
Prod.bortfall i % utöver lönekostnad
Logi
Kostnad föreläsare/konsult tex
Övriga kostnader (tex lokalhyra)
Summa
       

Vilket resultat får ni för pengarna?

 
Kunskap
Beteendeförändring
Relation
Konsekvenser (klicka här för att visa/dölja)    
Möjliga konsekvenser
- Mycket låg kompetensnivå

- Svårt få till önskade beteendeförändringar

- Stor risk för låg prestationsnivå

- Hög risk för misslyckande


- Hög kompetensnivå i början, sen lägre och lägre.

- Beteendeförändringar i början, sen avtar de oftast

- Hög motivation och prestationsnivå i början, sen minskar ofta

- Ovan saker innebär liten avkastning på investeringen av tid och pengar

- Förlorat resultat pga litet nyttjande av potentialen som finns


- Hög kompetensnivå vissa perioder, andra låg.

- Beteendeförändringar vissa perioder, andra inte

- Hög motivation och prestationsnivå vissa perioder, andra inte

- Kostsamt och ändå ej bestående resultat


- Hög kompetensnivå mestadels tills ett tag efter sista tillfället.

- Beteendeförändringar hyfsat stabila, tills ett tag efter sista tillfället

- Hög motivation och prestationsnivå vissa perioder, andra inte

- Mycket kostsamt, ej bra och bestående resultat


- Hög kompetensnivå mestadels tills ett tag efter sista tillfället.

- Beteendeförändringar hyfsat stabila, tills ett tag efter sista tillfället

- Hög motivation och prestationsnivå vissa perioder, andra inte

- Mycket kostsamt, ej bra och bestående resultat

- Risk att kunder ej får ut maximalt av sitt köp, pga brist på kontinuerlig utbildning och coaching

- Liten chans att få merförsäljning/återköp

- Hög risk för missnöjda kunder & kundbortfall


- Får ut mycket av köpet i början pga kunskap och motivation, sedan minskar det, och härmed också resultatet.

- Risk för förlorad merförsäljning/återköp pga låg kundnöjdhet

- Risk för missnöjda kunder/kundbortfall


- Kunden får ut mycket av köpet vissa perioder, andra inte.

- Kunden nöjd vissa perioder, missnöjd andra

- Viss chans till merförsäljning

- Viss risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Kostsamt och ändå ej bestående resultat


- Kunden får ut mycket av köpet en stor del av tiden, tills ett tag efter sista tillfället.

- Kunden nöjd en stor del av tiden, tills ett tag efter sista tillfället

- Chans till merförsäljning och nöjda kunder

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Mycket kostsamt


- Kunden får ut mycket av köpet en stor del av tiden, tills ett tag efter sista tillfället.

- Kunden nöjd en stor del av tiden, tills ett tag efter sista tillfället

- Chans till merförsäljning och nöjda kunder

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Mycket kostsamt


- Mycket låg kompetensnivå = Färre och mindre affärer.

- Lägre prestationsnivå = Färre och mindre affärer.

- Liten lojalitet = Prioriterar andra leverantörer.

- Risk för missnöjda kunder & kundbortfall.


- Hög kompetensnivå i början = mer affärer. Sen minskar den, och affärerna likaså.

- Hög motivations- och prestationsnivå i början, sen avtar det och härmed affärerna.

- Lojalitet i början, sen minskar den, och risken för att ÅF prioriterar andra leverantörer ökar.

- Risk för missnöjda kunder/kundbortfall.


- Hög kompetensnivå ibland = Mycket affärer, låg kompetensnivå ibland = Lite affärer

- Hög motivations - och prestationsnivå ibland = Mycket affärer , låg motivations och prestationsnivå ibland = Lite affärer.

- Lojalitet ibland, ibland inte. Viss risk för att ÅF prioriterar andra leverantörer finns.

- Viss risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Kostsamt och ändå ej bestående resultat


- Hög kompetensnivå mestadels = Mycket affärer. Ett tag efter sista tillfället minskar kompetensen och affärerna.

- Hög motivations - och prestationsnivå mestadels = Mycket affärer. Ett tag efter sista tillfället minskar nivån och affärerna.

- Stor chans till lojala ÅF, tills ett tag efter sista tillfället.

- Möjlighet till nöjda kunder

- Mycket kostsamt


- Hög kompetensnivå mestadels = Mycket affärer. Ett tag efter sista tillfället minskar kompetensen och affärerna.

- Hög motivations - och prestationsnivå mestadels = Mycket affärer. Ett tag efter sista tillfället minskar nivån och affärerna.

- Stor chans till lojala ÅF, tills ett tag efter sista tillfället.

- Möjlighet till nöjda kunder

- Mycket kostsamt

Tänkbara konsekvenser för er
       

Vilket resultat kan ni få med Portionsmetoden som komplement?

 
Kunskap
Beteendeförändring
Relation
Konsekvenser (klicka här för att visa/dölja)    
Möjliga konsekvenser
- Låg kompetensnivå i början, som höjs stegvis tills bra och bestående

- Lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik, gör att kunskap och beteendeförändringar sätter sig/nöts in, och bibehålls

- Motivations och prestationsnivån blir kontinuerlig

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall


- Hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en hög nivå kontinuerligt.

- Bra bestående resultat på ett relativt resurssnålt sätt, pga få resor, lite arbetstid och lite produktionsbortfall


- Riktigt hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom mycket bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en mycket hög nivå kontinuerligt.

- Mycket bra bestående resultat, dock kostsamt


- Riktigt hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom mycket bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en mycket hög nivå kontinuerligt.

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Riktigt hög kompetensnivå hela tiden, pga att portionsmetoden förstärker vanliga metoder, och vice versa.

- Beteendeförändringar fås igenom mycket bra och håller sig bestående bra, genom kombinationen av verkligt möte och lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik.

- Motivations och prestationsnivån blir på en mycket hög nivå kontinuerligt.

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Lättsmälta portioner ofta, gör att lätt att ta till sig och använda tips och råd om produkten.

- Kontinuerliga besök ger kontinuerlig motivationsnivå, vilket leder till att kunden får ut mer av sitt köp och blir nöjd

- Chans till merförsäljning

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall


- Ett verkligt möte samt lättsmälta portioner ofta, gör att kunderna blir kunniga och motiverade att använda produkten fullt ut.

- Ett verkligt besök och sedan kontinuerliga minibesök ger kontinuerligt hög motivationsnivå, vilket leder till att kunden får ut mycket av sitt köp och blir nöjd

- Stor chans till merförsäljning

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Bra bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga få resor, lite arbetstid och lite produktionsbortfall


- Två verkliga möten samt lättsmälta portioner ofta, gör att kunderna blir mycket kunniga och motiverade att använda produkten fullt ut.

- två verkligt besök och sedan kontinuerliga minibesök ger kontinuerligt mycket hög motivationsnivå, vilket leder till att kunden får ut mycket av sitt köp och blir nöjd

- Stor chans till merförsäljning

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Mycket bra bestående resultat, dock kostsamt


- Flera verkliga möten samt lättsmälta portioner ofta, gör att kunderna blir mycket kunniga och motiverade att använda produkten fullt ut.

- Flera verkliga besök och sedan kontinuerliga minibesök ger kontinuerligt mycket hög motivationsnivå, vilket leder till att kunden får ut mycket av sitt köp och blir nöjd

- Stor chans till merförsäljning

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Flera verkliga möten samt lättsmälta portioner ofta, gör att kunderna blir mycket kunniga och motiverade att använda produkten fullt ut.

- Flera verkliga besök och sedan kontinuerliga minibesök ger kontinuerligt mycket hög motivationsnivå, vilket leder till att kunden får ut mycket av sitt köp och blir nöjd

- Stor chans till merförsäljning

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Lättsmälta portioner ofta, gör att kompetensen stegras och håller sig hög = Fler och större affärer.

- Portioner ofta gör att motivations och prestationsnivån stegras och håller sig bestående = Fler och större affärer.

- Små minibesök ofta gör att relationerna förbättras och håller sig bra = Lojala ÅF som prioriterar produkterna.

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall


- Ett verkligt möte samt lättsmälta portioner ofta, gör att kompetensen håller sig hög hela tiden = Fler och större affärer.

- Ett verkligt möte samt portioner ofta gör att motivations och prestationsnivån håller sig på en hög nivå hela tiden = Fler och större affärer.

- Ett verkligt möte samt små minibesök ofta gör att relationerna håller sig mycket bra och förbättras = Lojala ÅF som prioriterar produkterna.

- Bra bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga få resor, lite arbetstid och lite produktionsbortfall


- Två verkliga möte samt lättsmälta portioner ofta, gör att kompetensen håller sig mycket hög hela tiden = Fler och större affärer.

- Två verkliga möten samt portioner ofta gör att motivations och prestationsnivån håller sig på en mycket hög nivå hela tiden = Fler och större affärer.

- Två verkliga möten samt små minibesök ofta gör att relationerna håller sig mycket bra och förbättras = Lojala ÅF som prioriterar produkterna.

- Mycket bra bestående resultat, dock kostsamt


- Flera verkliga möten samt lättsmälta portioner ofta, gör att kompetensen håller sig mycket hög hela tiden = Fler och större affärer.

- Flera verkliga möten samt portioner ofta gör att motivations och prestationsnivån håller sig på en mycket hög nivå hela tiden = Fler och större affärer.

- Flera verkliga möten samt små minibesök ofta gör att relationerna håller sig mycket bra och förbättras = Lojala ÅF som prioriterar produkterna.

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt


- Flera verkliga möten samt lättsmälta portioner ofta, gör att kompetensen håller sig mycket hög hela tiden = Fler och större affärer.

- Flera verkliga möten samt portioner ofta gör att motivations och prestationsnivån håller sig på en mycket hög nivå hela tiden = Fler och större affärer.

- Flera verkliga möten samt små minibesök ofta gör att relationerna håller sig mycket bra och förbättras = Lojala ÅF som prioriterar produkterna.

- Mycket bra bestående resultat, dock mycket kostsamt

Tänkbara konsekvenser för er
       

Vilket resultat kan ni få med enbart Portionsmetoden?

 
Kunskap
Beteendeförändring
Relation
Konsekvenser (klicka här för att visa/dölja)    
Möjliga konsekvenser
- Låg kompetensnivå i början, som höjs stegvis tills bra och bestående

- Lättsmälta portioner ofta, samt blandning teori och praktik, gör att kunskap och beteendeförändringar sätter sig/nöts in, och bibehålls

- Motivations och prestationsnivån blir kontinuerlig

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall


- Lättsmälta portioner ofta, gör att lätt att ta till sig och använda tips och råd om produkten.

- Kontinuerliga besök ger kontinuerlig motivationsnivå, vilket leder till att kunden får ut mer av sitt köp och blir nöjd

- Chans till merförsäljning

- Liten risk för missnöjda kunder/kundbortfall

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall


- Lättsmälta portioner ofta, gör att kompetensen stegras och håller sig hög = Fler och större affärer.

- Portioner ofta gör att motivations och prestationsnivån stegras och håller sig bestående = Fler och större affärer.

- Små minibesök ofta gör att relationerna förbättras och håller sig bra = Lojala ÅF som prioriterar produkterna.

- Bestående resultat på ett resurssnålt sätt, pga inga resor, minimal arbetstid och minimalt produktionsbortfall

Tänkbara konsekvenser för er
       

Klicka här för intresseanmälan Tipsa om Maxieffect

Intresseanmälan:
E-post:

Namn:

Företag:

Telefon:

Meddelande:

Dölj formulär

Tel.: 08-12295840,   info@maxieffect.com